GESLOTEN – Prijsvraag: open oproep aan ontwerpers en designcritici

Read the English version here
Deadline inzending dinsdag 1 augustus 2023

Ga er maar aan staan als productontwerper. Vrijwel elk product dat je ontwerpt wordt onderdeel van wereldwijde industriële processen. Hoe kan de ontwerper zich verhouden tot de groeiende welvaartsverschillen op onze planeet die daarvan het resultaat kunnen zijn? En welke handelingsruimte heeft de ontwerper daarin een positief verschil te maken?

Designplatform Rotterdam roept schrijftalent op om zich aan te melden voor een schrijfopdracht. Je meldt je aan door een synopsis van maximaal 250 woorden in te dienen. Als je je op tijd aanmeldt en jouw synopsis wordt geselecteerd, dan krijg je 1.000 euro voor het schrijven van jouw essay op basis van de synopsis. Je essay reflecteert op de relatie tussen design en armoede. Daarnaast schrijf je een samenvatting van jouw essay die geschikt is om voor te dragen aan het publiek. Wij stellen bovendien 600 euro en reiskostenvergoeding beschikbaar voor deelname aan een publieke podcast-opname over jouw essay op één van de vier locaties naar keuze.

De podcastgesprekken vinden plaats in Z33, Hasselt (BE, vrijdagavond 29 september), het Designmuseum Den Bosch (zaterdagmiddag 7 oktober), het Groninger Museum (zaterdagmiddag 4 november, datum onder voorbehoud) en Het Nieuwe Instituut, Rotterdam (donderdagavond 16 november). Aan elk van de gesprekken nemen steeds twee auteurs deel. De acht auteurs tezamen geven stem aan diverse groepen binnen de Nederlandse samenleving. Auteurs in minder bevoorrechte posities nodigen wij met nadruk uit om deel te nemen. Hieronder vallen mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een beperking en vanzelfsprekend mensen die zelf armoede kennen of gekend hebben.

Designers write 2023 wordt mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van deze open oproep?

Met het programma Designers write moedigen wij aan tot reflectie op het vakgebied van design door middel van het schrijven van ontwerpkritiek.

Voor wie is deze oproep bestemd?

Ontwerpers die graag schrijven evenals journalisten die zin hebben om een aansprekend onderwerp uit te diepen.

Welk thema volgt de essayist in deze ronde?

In 2023 hebben wij als thema gekozen: armoede in relatie tot design. Mag de ontwerper zich afvragen welke gevolgen die processen hebben op groeiende welvaartsverschillen op onze planeet? Krijgt de ontwerper de ruimte om te zoeken naar designoplossingen die passen bij een pluriforme samenleving? Of wordt die ontwerper daarin belemmerd door opdrachtgevers die haast hebben om hun bedrijf op te bouwen? 

In welke vorm gieten schrijvers hun aanvraag?

Kandidaten leveren een Nederlandstalige of Engelstalige synopsis aan van maximaal 250 woorden waarin perspectief geboden wordt op een interessante uitwerking van de schrijfopdracht.

Waar wordt de synopsis op beoordeeld?

a. Relevantie op het thema armoede in relatie tot design

b. Blijk van systemisch inzicht in ontwerpprocessen

c. Blijk van inzicht in onze veelvoudige samenleving

d. Originaliteit

e. Blijk van plezier in het schrijven

f. Geschiktheid om daarover een podiumgesprek te voeren

Wie zijn leden van de jury?

Drie tekstcuratoren, aangewezen door Designplatform Rotterdam, namelijk Aminata Caïro, Hajo Doorn en Lua Vollaard. Daarnaast is er per editie een regionale tekstcurator, aangewezen door de Rijksuniversiteit Groningen, Design Museum Den Bosch, Z33 en Het Nieuwe instituut. Dit zijn:

  • Yassine Salihine voorgedragen door Design Museum Den Bosch
  • Anna-Rosja Haveman voorgedragen door het Groninger museum en begeleider van twee masterstudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die de feitelijke selectie doen
  • Annelies Thoelen (LUCA School of Arts C-mine/Genk) voorgedragen door Z33 Hasselt (BE)
  • Delany Boutkan voorgedragen door Het Nieuwe Instituut

Wanneer kan de schrijfopdracht van start gaan?

Direct na selectie kan de schrijver aan de slag. De schrijver ontvangt dan een mail, waarin de opdracht is weergegeven.

Wat is de vorm en de omvang van het essay?

Na toekenning van de schrijfopdracht levert de schrijver twee documenten aan.
a. Het Nederlandstalige of Engelstalige essay zal uitkomen tussen de 2.000 en 2.500 woorden.
b. Een samenvatting daarvan, geschikt om in ongeveer 5 minuten te worden voorgelezen door de schrijver, zal maximaal 650 woorden zijn.

Wanneer worden de podcastgesprekken gevoerd en waar?

De podcastgesprekken worden op onderstaande data en locaties gevoerd. Elke essayist mag zelf kiezen in welke taal het gesprek gevoerd wordt: Nederlands of Engels.

  • vrijdagavond 29 september 2023: Z33, Hasselt (BE) (datum onder voorbehoud)
  • zaterdagmiddag 7 oktober: Designmuseum Den Bosch
  • zaterdagmiddag 4 november: Groninger Museum (datum onder voorbehoud)
  • donderdagavond 16 november: Het Nieuwe Instituut

Waar worden het essay en de podcast gepubliceerd?

De essays en podcast-afleveringen worden gepubliceerd en/of gepromoot op Designerswrite.org, dpfr.nl, HNI.nl, groningermuseum.nl, designmuseum.nl, z33.be en mogelijk op sites van mediapartners. Alle essays worden zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd. De organisatie zorgt voor vertalingen.

Wanneer worden vergoedingen uitbetaald?

a. 1.000 euro binnen 14 dagen na ontvangst van het essay en de samenvatting daarvan en de ontvangst van de factuur. Dit bedrag wordt gefactureerd zonder BTW.
b. 600 euro binnen 14 dagen na de podcastopname en de ontvangst van de factuur. Aan dit bedrag kan BTW worden toegevoegd (21%), zodat het totaal uit komt op 363 euro.