Open oproep aan ontwerpers en designcritici

Ga er maar aan staan als productontwerper. Vrijwel elk product dat je ontwerpt wordt onderdeel van wereldwijde industriële processen. Hoe kan de ontwerper zich verhouden tot de groeiende welvaartsverschillen op onze planeet die daarvan het resultaat kunnen zijn? En welke handelingsruimte heeft de ontwerper daarin een positief verschil te maken?

Designplatform Rotterdam roept schrijftalent op om zich tot 30 juni 2023 aan te melden voor een essay-schrijfopdracht. Je meldt je aan door een een synopsis van maximaal 250 woorden in te dienen. Wie zich aanmeldt en geselecteerd wordt, krijgt 1.000 euro voor het schrijven van het essay op basis van de synopsis. Je essay reflecteert op de relatie tussen design en armoede. Daarnaast schrijf je een samenvatting van het essay. Daarnaast is 600 euro beschikbaar voor deelname aan een publieke podcast-opname over dat essay. 

De podcastgesprekken vinden plaats in Groningen (NL), Den Bosch (NL), Hasselt (BE) en Rotterdam (NL) in de laatste vier maanden van 2023. Aan elk van de gesprekken nemen steeds twee auteurs deel. De acht auteurs tezamen geven stem aan diverse groepen binnen de Nederlandse samenleving. Auteurs in minder bevoorrechte posities nodigen wij met nadruk uit om deel te nemen. Hieronder vallen mensen met een migratie-achtergrond, mensen met een beperking en vanzelfsprekend mensen die zelf armoede kennen of gekend hebben.

Deze open oproep is onder voorbehoud van toekenning van een financiële bijdrage door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het SCI besluit hierover in de 2e week van juni 2023.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van deze open oproep?

Met het programma Designers write moedigen wij aan tot reflectie op het vakgebied van design door middel van het schrijven van ontwerpkritiek.

Voor wie is deze oproep bestemd?

Ontwerpers die graag schrijven evenals journalisten die zin hebben om een aansprekend onderwerp uit te diepen.

Welk thema volgt de essayist in deze ronde?

In 2023 hebben wij als thema gekozen: armoede in relatie tot design. Mag de ontwerper zich afvragen welke gevolgen die processen hebben op groeiende welvaartsverschillen op onze planeet? Krijgt de ontwerper de ruimte om te zoeken naar designoplossingen die passen bij een pluriforme samenleving? Of wordt die ontwerper daarin belemmerd door opdrachtgevers die haast hebben om hun bedrijf op te bouwen? 

In welke vorm gieten schrijvers hun aanvraag?

Kandidaten leveren een synopsis aan van maximaal 250 woorden waarin perspectief geboden wordt op een interessante uitwerking van de schrijfopdracht.

Waar wordt de synopsis op beoordeeld?

a. Relevantie op het thema armoede in relatie tot design

b. Blijk van systemisch inzicht in ontwerpprocessen

c. Blijk van inzicht in onze veelvoudige samenleving

d. Originaliteit

e. Blijk van plezier in het schrijven

f. Geschiktheid om daarover een podiumgesprek te voeren

Wie zijn leden van de jury?

Drie tekstcuratoren, aangewezen door Designplatform Rotterdam, namelijk Aminata Caïro, Hajo Doorn en Lua Vollaard. Daarnaast per editie een regionale tekstcurator, aangewezen door de Rijksuniversiteit Groningen, Design Museum Den Bosch, Z33 en Het Nieuwe instituut.

Wanneer kan de schrijfopdracht van start gaan?

Direct na selectie, uiterlijk op maandag 10 juli 2023, kan de schrijver aan de slag. Op die dag ontvangt de schrijver een mail, waarin de opdracht is weergegeven.

Wat is de vorm en de omvang van het essay?

Na toekenning van de schrijfopdracht levert de schrijver twee documenten aan.
a. Het iniIële essay zal uitkomen tussen de 2.000 en 2.500 woorden.
b. Een samenvatting daarvan, geschikt om in ongeveer 5 minuten te worden voorgelezen door de schrijver, zal maximaal 650 woorden zijn.

Wanneer wordt het podcastgesprek gevoerd en waar?

Data en precieze locaties worden nog bekendgemaakt.

Waar worden het essay en de podcast gepubliceerd?

De essays en podcast-afleveringen worden gepubliceerd en/of gepromoot op Designerswrite.org, dpfr.nl, HNI.nl, groningermuseum.nl, designmuseum.nl, z33.be en mogelijk op sites van mediapartners.

Wanneer worden vergoedingen uitbetaald?

a. 1.000 euro binnen 14 dagen na ontvangst van het essay en de samenvatting daarvan en de ontvangst van de factuur. Dit bedrag wordt gefactureerd zonder BTW.
b. 600 euro binnen 14 dagen na de podcastopname en de ontvangst van de factuur. Aan dit bedrag kan BTW worden toegevoegd (21%), zodat het totaal uit komt op 363 euro.